Eckeveld,%20Elia

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,50

Ds. J.J. van Eckeveld: Elia een strijder voor Gods eer

Dat de Heere de Vrijmachtige is, Die zwakke mensen in Zijn dienst wil gebruiken, komt in het leven van de profeet Elia duidelijk openbaar. De naam 'Elia' betekent letterlijk: mijn God is de HEERE, en Elia mocht een strijder voor de eer des Heeren zijn.

Toch noemt Jakobus hem 'een mens van gelijke bewegingen als wij'; een mens met zwakheden en zonden, die vele dagen van moedeloosheid kende. Het was dan ook uitsluitend de kracht Gods waarin Elia Gods Woord tot het volk mocht spreken.
Dat volk vertrapte Gods eer en diende de afgoden. Het werd in het kwaad voorgegaan door de goddeloze koning Achab.

De geschiedenis van Elia is ook nu nog hoogst actueel. Ook ons volk knielt voor de talloze afgoden die over ons willen heersen. Ds. Van Eckeveld trekt in dit boek dan ook duidelijke lijnen naar onze tijd. Al mediterend worden teven de geestelijke lessen in Elia's geschiedenis aangewezen.

Zoals de Heere eertijds met het volk Israël twistte, zo twist hij thans nog met ons. Zijn Woord wordt nog gepredikt, de boodschap die Elia bracht, wordt in ons land nog gehoord.
Tot ons komt de indringende vraag of wij er nog om verlegen zijn deze boodschap te mogen verstaan.
 

244