Christus leren kennen

€ 19,95

Christus leren kennen

€ 19,95
Actuele voorraad: 3

Jonathan Edwards: Christus leren kennen

Zes preken over het leren kennen van Jezus Christus

Jonathan Edwards wordt algemeen erkend als de grootste van alle Noord-Amerikaanse denkers en filosofen. De diepte en kracht van zijn intellect was zo groot dat er jaarlijks nieuwe boeken en artikelen over zijn werk verschijnen. Maar Edwards was bij uitstek een christelijke denker. Zijn grote levensdoel was God te kennen en te verheerlijken door Jezus Christus, en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. Deze selectie van zes preken van Edwards geeft een mooi voorbeeld van de Godgerichtheid van zijn bediening. Hierin toont hij de ernst van de zondige toestand van de mens, de rijkdom van Christus’ genade en de wonderen van het christelijke leven. Edwards lezen is, bijna altijd, geleid worden tot de aanwezigheid van God. Dat was het grote doel van zijn prediking, en bij het lezen van deze bladzijden zult u er echo’s van horen.

Christus’ naam is als een uitgestorte olie. Mensen die dicht bij Christus leven dragen iets van die geur met zich. Jonathan Edwards was zo iemand. Zijn preken dragen het stempel van de verborgen omgang met Christus. Zo verspreiden ze ook vandaag de goede geur van Christus, als een reuk van leven ten leven!
Dr. M. Klaassen

 1. Het belang van kennis van Gods Woord
  Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. - Hebr. 5:12
 2. God geeft eerst kennis van ellende
  Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken. - Hos. 5:15
 3. Met geweld het Koninkrijk binnengaan
  De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. - Luk. 16:16
 4. God is rechtvaardig in het verdoemen van zondaren
  Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. - Rom. 3:19
 5. Het einde van de goddelozen overdacht
  Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. - Openb. 18:20
 6. Vergeving voor de grootste zondaren
  Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. - Ps. 25:11

Jonathan Edwards (1703-1758) wordt beschouwd als de belangrijkste en meest invloedrijke theoloog en filosoof uit de Amerikaanse geschiedenis. Als puriteins prediker en theoloog speelde hij een grote rol bij de ‘Grote Opwekking’ rond het midden van de achttiende eeuw. Zijn geschriften oefenen wereldwijd nog altijd grote invloed uit.

Lees verder
Uitgever: Lucas boeken
Productcode: 9789490165468
Aantal blz.: 204
Staat: Nieuw
Gewicht: 560
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 3